OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Lesku Tomasz Klucznik Kancelaria Komornicza nr 1 w Lesku zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu

 

27 sierpnia 2020 r. o godz. 13:45

 

w sali nr 113 Sądu Rejonowego w Lesku, odbędzie się:

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości w postaci: działki nr 849 o powierzchni 0,0915 ha, zabudowanej budynkiem mieszkalnym murowanym, dwukondygnacyjnym nr ewidencyjny 1966 oraz budynkiem handlowo-usługowym murowanym jednokondygnacyjnym z poddaszem użytkowym nr ewidencyjny 1967, położonej w Ustrzykach Dolnych, ul. Jana Pawła II 20, powiat bieszczadzki, obręb Ustrzyki Dolne nr 180108_4.0001, Ustrzyki Dolne. Dla nieruchomości prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Lesku Zamiejscowy Wydział VII Ksiąg Wieczystych w Ustrzykach Dolnych księga wieczysta nr KW KS2E/00016308/8.

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 671 481,00 zł. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 3/4 wartości oszacowania, tj. kwotę: 503 610,75 zł. Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości, tj. kwotę 67 148,10 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu. Rękojmia może być wpłacona na konto kancelarii komornika nr 95 1240 2340 1111 0010 9610 3644.

 

Szczegółowych informacji udziela Komornik pod numerem tel. (13) 469 60 94.

 

Położenie: