OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Świnoujściu Piotr Żygadło na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

9 września 2020 r. o godz. 12:00

 

w: Sąd Rejonowy w Świnoujściu I Wydział Cywilny 72-600 Świnoujście, ul. Paderewskiego 6 odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

lokalu mieszkalnego należącego do dłużnika: (…) obecnie w dziale II KW figuruje jako właściciel (…), położonego: 72-600 Świnoujście, Teligi 3/3, Świnoujście, dla którego Sąd Rejonowy w Świnoujściu Wydział V Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW [NKW: SZ1W/00006487/4].

 

Charakterystyka lokalu mieszkalnego wg stanu na dzień oględzin przez biegłego w dniu 21 października 2019 r.:

Drzwi wewnętrzne:

kasetonowe, drewniane, w przeciętnym stanie techniczno-użytkowym,

Stolarka okienna:

częściowo drewniane i z pcv.

Lokal podczas generalnego remontu, zbite tynki. Nie zezwolono biegłemu wykonać fotografii ani nie puszczono go do wszystkich pomieszczeń. Biegły dokonał częściowych oględzin przez otwarte drzwi wejściowe.

Standard wykończenia, wyposażenia oraz jakość użytych materiałów wykończeniowych zostaje określony jako niski.

 

Tabela nr 1. Struktura pomieszczeń w lokalu mieszkalnym (dane wg stanu księgi wieczystej):

 

LP.

POMIESZCZENIE

 

1.

POKÓJ I

 

2.

 

POKÓJ II

 

3.

 

POKÓJ III

 

4.

 

PRZEDPOKÓJ

5.

 

ŁAZIENKA Z WC

 

6.

 

KUCHNIA

 

Instalacje wewnętrzne:

- instalacja wodno-kanalizacyjna,

- instalacja energetyczna,

- instalacja gazowa,

- instalacja domofonowa,

- instalacja ciepłej wody,

- instalacja c.o.

- instalacja wentylacji grawitacyjnej, spalinowej.

 

Charakterystyka budynku i lokalu

 

Budynek nisko kondygnacyjny oddany do użytkowania w latach przedwojennych w technologii tradycyjnej wykazuje zużycie techniczne i funkcjonalne proporcjonalne do okresu używania. Klatka schodowa w przeciętnym stanie. Lokal znajduję się na 1 piętrze w budynku jednopiętrowym. Okna są częściowo drewniane i z pcv.

 

Charakterystyka budynku:

Budynek: 1 piętrowy z użytkowym poddaszem (2 kondygnacje nadziemne + poddasze użytkowe i 1 podziemna).

Konstrukcja: technologia tradycyjna.

Rok budowy: lata przedwojenne.

Funkcja budynku: mieszkalna.

Stan techniczny: przeciętny.

 

Ogólna charakterystyka konstrukcyjna budynku:

fundamenty: nie badano,

ściany zewnętrzne: cegła, otynkowana tynkiem,

ściany wewnętrzne: cegła,

stropy: masywne nad piwnicami pozostałe: drewniane,

stropodach: drewniany, wielospadowy,

pokrycie dachu: dachówka,

komunikacja pionowa: schody wewnętrzne na klatce schodowej,

instalacje: wodno-kanalizacyjna, gazowa, elektryczna, c.o., ciepła woda, teletechniczna, wentylacji grawitacyjnej, wentylacji spalinowej, odwodnieniowa dachu.

 

Szacowany lokal mieszkalny położony jest na I piętrze w budynku czterorodzinnym 2 – kondygnacyjnym z użytkowym poddaszem. Wejście do przedmiotowego lokalu przez wspólną klatkę schodową. (v. foto).

Przedmiot wyceny posiada powierzchnię użytkową: 54,00 m2 (dane wg kopii aktu notarialnego).

Szacowany lokal mieszkalny położony jest w Świnoujściu przy ul. Teligi 3 w lewobrzeżnej części miasta. Sąsiednie zabudowy stanowią wielorodzinne domy podobne do przedmiotowego oraz domy jednorodzinne.

Przeciętny dostęp do miejskiej infrastruktury handlowo-usługowej i kulturalno-oświatowej. W okolicy wystarczająca ilość sklepów spożywczych i przemysłowych oraz punktów usługowych różnych branż. W pobliżu istnieje dużo obiektów handlowych, banków, ważnych instytucji oraz obiekty użyteczności publicznej jak poczta, kościół katolicki, apteki, szkoła podstawowa i gimnazjum, restauracja, dom kultury. Przed domem znajdują się w ograniczonej liczbie miejsca postojowe. Oddalone w niedalekiej odległości przystanki linii autobusowych ułatwiają dostanie się w szybkim czasie do pozostałych dzielnic miasta.

Blisko przedmiotowych nieruchomości znajduje się duży kompleks leśny. Autor operatu ocenia lokalizację ogólną i szczegółową jako dobrą.

 

Suma oszacowania wynosi 334 400,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 250 800,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 33 440,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Bank Polska Kasa Opieki SA I O. w Świnoujściu 49 1240 3914 1111 0010 5196 8787

najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 16:00 oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Położenie: