OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Świnoujściu Piotr Żygadło na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

9 września 2020 r. o godz. 14:00

 

w: Sąd Rejonowy w Świnoujściu I Wydział Cywilny 72-600 Świnoujście, ul. Paderewskiego 6, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

lokalu mieszkalnego należącego do dłużnika: (…), położonego: 72-600 Świnoujście, Paderewskiego 22/15, dla którego Sąd Rejonowy w Świnoujściu Wydział V Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW [NKW: SZ1W/00028969/7].

 

Charakterystyka lokalu mieszkalnego wg stanu na dzień oględzin:

Drzwi wejściowe:

drewniane, klepkowe w przeciętnym stanie techniczno-użytkowym.

Drzwi wewnętrzne:

płycinowe, nowoczesne, częściowo przeszklone oraz harmonijkowe w przeciętnym stanie techniczno-użytkowym.

Stolarka okienna:

pcv w dobrym stanie techniczno-użytkowym.

Parapety:

z płyty wiórowej laminowanej w dobrym stanie techniczno-użytkowym.

Podłogi:

w pomieszczeniach mieszkalnych: panele podłogowe w przeciętnym i w słabszym stanie techniczno-użytkowym,

na korytarzu: panele podłogowe oraz deska barlinecka w dobrym i w przeciętnym stanie techniczno-użytkowym,

w kuchni: wykładzina pcv w przeciętnym stanie techniczno-użytkowym,

w łazience: terakota w przeciętnym stanie techniczno-użytkowym.

Ściany:

w pomieszczeniach mieszkalnych: ściany pokryte farbą ścienną oraz tapetą w dobrym i w przeciętnym stanie techniczno-użytkowym,

na korytarzu: ściany pokryte boazerią w dobrym stanie techniczno-użytkowym,

w kuchni: ściany pokryte glazurą oraz boazerią w przeciętnym stanie techniczno-użytkowym,

w łazience: ściany pokryte boazerią oraz glazurą w przeciętnym stanie techniczno-użytkowym

 

Tabela nr 1. Struktura pomieszczeń w lokalu mieszkalnym (dane wg stanu na dzień oględzin):

 

Lp.

POMIESZCZENIE

 

1.

POKÓJ I

 

2.

POKÓJ II

 

3.

KUCHNIA

 

4.

ŁAZIENKA Z WC

 

5.

PRZEDPOKÓJ

 

Funkcjonalność lokalu jest przeciętna jak na taką powierzchnię. Łazienka z wc razem. Kuchnia i łazienka widne. Na korytarzu znajdują się szafy wnękowe. Korytarz bardzo długi. Brak balkonu. Klatka schodowa bardzo wąska.

Standard wykończenia, wyposażenia oraz jakość użytych materiałów wykończeniowych zostaje określony jako podstawowy.

 

Instalacje wewnętrzne:

wodno-kanalizacyjna,

gazowa,

elektryczna,

ciepła woda z dwufunkcyjnego pieca gazowego,

c.o. z ww. pieca gazowego,

telewizja kablowa,

domofon,

grawitacyjna,

spalinowa.

 

Do lokalu przypisana jest piwnica.

 

Charakterystyka budynku

Budynek nisko kondygnacyjny został oddany do eksploatacji w latach przedwojennych w technologii tradycyjnej wykazuje zużycie techniczne i funkcjonalne proporcjonalne do okresu używania. Budynek jest ocieplony, otynkowany i pokryty farbą ścienną. Wejście do przedmiotowego lokalu przez bardzo wąską klatkę schodową.

 

Charakterystyka budynku:

Budynek mieszkalny – 3 piętrowy (4 kondygnacje nadziemne 1 podziemna).

Technologia: technologia tradycyjna.

Funkcja budynku: mieszkalna.

Układ budynku i lokali w stosunku do stron świata: przeciętny.

Rok budowy: lata przedwojenne.

Stan techniczny: słabszy.

 

Ogólna charakterystyka konstrukcyjna budynku:

fundamenty: nie badano,

ściany zewnętrzne: cegła, ocieplona, otynkowana i pokryta farbą ścienną.

ściany wewnętrzne: cegła,

stropy: masywne,

schody: masywne,

dach: konstrukcji drewnianej, płaski,

pokrycie dachu: papa,

komunikacja pionowa: schody wewnętrzne,

instalacje: wodno-kanalizacyjna, gazowa, elektryczna, c.o. indywidualna, ciepła woda indywidualna, domofonowa, telewizyjna, wentylacji grawitacyjnej, odwodnienia zewnętrznego.

 

Szacowany lokal mieszkalny położony jest na II piętrze w budynku 3 piętrowym, z oknami wychodzącymi na wschodnią stronę świata. Wejście do przedmiotowego lokalu przez wspólną klatkę schodową.

 

Szacowany lokal położony jest w Świnoujściu przy ul. Paderewskiego, w lewobrzeżnej, śródmiejskiej części miasta. Sąsiedztwo stanowi zabudowa wielolokalowa, usługowa i mieszkalno-usługowa. Dobry dostęp do miejskiej infrastruktury handlowo-usługowej i kulturalno-oświatowej. W okolicy wystarczająca ilość sklepów spożywczych i przemysłowych np. „Lidl”, centrum Handlowe „Uznam” oraz punktów usługowych różnych branż. W pobliżu znajduje się m.in.: Sąd Rejonowy, Urząd Miasta, szpital, szkoły podstawowe i gimnazja, poczta, kościół katolicki, apteki, park. Odległość nieruchomości od głównych ciągów komunikacyjnych sprawia, że użytkownicy nie odczuwają utrudnień spowodowanych nadmiernym hałasem czy drganiami pochodzącymi z dróg miejskich. Dojazd do przedmiotu wyceny jest drogą utwardzoną asfaltem. W pobliżu gdzie znajduje się przedmiot wyceny jest ograniczona liczba miejsc postojowych. Biorąc pod uwagę wymienione czynniki dotyczące położenia ogólnego i szczegółowego autor operatu ocenia je jako położenie przeciętne.

 

Suma oszacowania wynosi 281 400,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 211 050,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 28 140,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Bank Polska Kasa Opieki SA I O. w Świnoujściu 49 1240 3914 1111 0010 5196 8787

najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 16:00 oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Położenie: