OGŁOSZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI UŁAMKOWYCH CZĘŚCI SPÓŁDZIELCZEGO WŁASNOŚCIOWEGO PRAWA DO LOKALU

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Pabianicach Mariusz Kuźniak na podstawie przepisu art. 953 Kodeksu postępowania cywilnego podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

2 września 2020 r. o godz. 11:40

 

w budynku Sądu Rejonowego w Pabianicach mającego siedzibę pod adresem ul. Partyzancka 105/127, 95-200 PABIANICE, p. IV, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

1/6 ułamkowej części i pierwsza licytacja 5/6 ułamkowych części spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu położonego pod adresem: 95-200 Pabianice, ul. Konopnickiej 47/44, Pabianice wpisanego do rejestru spółdzielni mieszkaniowej: Pabianicka Spółdzielnia Mieszkaniowa w Pabianicach (adres spółdzielni: 95-200 Pabianice, ul. Zamkowa 42-44, Pabianice), dla którego Sąd Rejonowy w Pabianicach V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze LD1P/00023303/8.

Lokal o powierzchni 57,04 m2 znajduje się na drugim piętrze budynku. Składa się z 3 pokoi, kuchni, łazienki z WC, przedpokoju; posiada balkon. Stolarka okienna PCV, drzwiowa – drzwi zewnętrzne w okleinie drewnopodobnej. Wyposażony jest w instalacje e.e., wod.-kan., ciepłej wody, CO, gazową telefoniczną, telewizji kablowej i domofonową.

 

Suma oszacowania 1/6 ułamkowej części wynosi 27 800,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 20 850,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu 1/6 ułamkowej części powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 2 780,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Suma oszacowania 5/6 ułamkowych części wynosi 139 200,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 104 400,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu 5/6 ułamkowych części powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 13 920,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

Każda z rękojmi powinna być złożona w gotówce w kancelarii komornika albo na rachunek bankowy komornika:

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 w Łodzi

98 1020 3352 0000 1602 0245 9790

Licytant, który nabędzie każdą ułamkową część spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego, zobowiązany jest do uiszczenia w Urzędzie Skarbowym właściwym miejscowo podatku PCC.

Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

Położenie: