OGŁOSZENIE O LICYTACJI UŁAMKOWEJ CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Opolu Bolesław Nowak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

21 sierpnia 2020 r. o godz. 10:00

 

w budynku Sądu Rejonowego w Opolu, ul. Ozimska 60 A, w sali nr 222, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

1/2 niewydzielonej części nieruchomości należącej do dłużnika: (…), położonej: 45-554 Opole, Zielona 22, dla której Sąd Rejonowy w Opolu Wydział VI Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW OP1O/00072993/7. Przedmiotowa nieruchomość obejmuje jedną działkę gruntu o pow. 0,0619 ha, zabudowaną budynkiem mieszkalnym o pow. zabudowy 176 m2, w stanie ruiny po pożarze, i budynkiem gospodarczym o pow. 40 m2.

 

Suma oszacowania wynosi 99 250,00 zł, a cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 74 437,50 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 9 925,00 zł. Rękojmię można uiścić na konto komornika:

PKO BP SA I O. Centrum w Opolu nr 53 1020 3668 0000 5302 0093 0263

najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg (na wpłacie proszę o dokonanie wpisu: wadium KM 589/17).

 

Położenie: