OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Żninie Mariola Krysztofiak podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

17 sierpnia 2020 r. o godz. 12:00

 

w Sądzie Rejonowym w Żninie, Plac Wolności 17, sala nr 11, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI LOKALOWEJ

obejmującej lokal mieszkalny nr 3

 

stanowiący własność (…),

położony w Żninie przy ul. K. Janickiego 16,

dla której Sąd Rejonowy w Żninie IV Wydział Ksiąg Wieczystych

prowadzi księgę wieczystą nr BY1Z/00019207/5.

 

Lokal położony jest na parterze w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, obejmuje dwa pokoje, kuchnię, łazienkę z WC oraz przedpokój, powierzchnia lokalu wynosi 60,73 m2; lokal wyposażony jest w instalację elektryczną, wodociągową, kanalizacyjną i gazową, ogrzewanie pomieszczeń realizowane za pośrednictwem instalacji CO zasilanej dwufunkcyjnym piecem gazowym, do lokalu przynależą pomieszczenia w piwnicy oznaczone nr 3 o powierzchni 15,10 m2 i nr 3a o powierzchni 1,00 m2.  

 

Cena szacunkowa wynosi: 186 000,00 zł.

Cena wywołania wynosi: 139 500,00 zł.

Przystępujący do licytacji powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 ceny oszacowania, tj. 18 600,00 zł.

 

Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

PKO BP SA INOWROCŁAW nr 43 1020 1505 0000 0602 0009 0159,

na którym winna być ujawniona na jeden dzień przed licytacją lub wpłacić w kancelarii Komornika Sądowego mieszczącej się w Żninie przy ul. 700-lecia 41, pokój nr 24. Rękojmia powinna być złożona w kancelarii lub na koncie najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację.

 

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

 

Szczegółowych informacji udziela Komornik pod numerem tel. (52) 302 04 19

 

Położenie: