OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Tczewie Adam Śmiałek (tel. (58) 562 22 31) ogłasza, że dnia

 

28 sierpnia 2020 r. o godz. 14:00

 

w budynku Sądu Rejonowego w Tczewie mającego siedzibę przy al. Zwycięstwa 14 w sali nr 1.14, odbędzie się

 

DRUGA LICYTACJA

 

nieruchomości stanowiącej:

nieruchomość gruntowa rolna przeznaczona w SUiKZP Gminy Subkowy na cele budowlane: działka nr 94/3 obr. Subkowy pow. 1,3295 ha,

położonej: 83-120 Subkowy, Narkowy,   

dla której Sąd Rejonowy w Tczewie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW 44714 [NKW: GD1T/00044714/3]. 

 

Suma oszacowania wynosi 590 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 393 333,33 zł.

Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest 59 000,00 zł.

Rękojmię można uiścić w kasie kancelarii komornika lub na konto komornika:

 

Bank BGŻ BNP Paribas SA Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie

41 1600 1462 1819 4760 9000 0001 do dnia licytacji.

 

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

 

 

Położenie: