OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

 Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kościanie Piotr Rozmiarek ogłasza, że dnia

 

15 września 2020 r. o godz. 10:30

 

w budynku Sądu Rejonowego w Kościanie mającego siedzibę przy pl. Niezłomnych 2 w sali nr XIX, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę nr 468 o powierzchni 390 m2, położonej pod adresem Kościan, ul. Rezerwy Skautowej 4, gmina Kościan, dla której Sąd Rejonowy w Kościanie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW PO1K/00018765/8.

Działka nr 468 ogrodzona, zagospodarowana zielenią ozdobną, położona przy ulicy mającej utwardzoną nawierzchnię kostką betonową. Uzbrojenie techniczne terenu: prąd, woda, kanalizacja sanitarna i gaz. Nieruchomość zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym oraz budynkiem gospodarczym. Budynek mieszkalny: jednorodzinny, dwukondygnacyjny, podpiwniczony, w zabudowie wolnostojącej, wybudowany w roku 1975 z technologii tradycyjnej murowanej o powierzchni użytkowej 152,49 m2. Budynek składa się z następujących pomieszczeń: – parter: 3 pokoje, kuchnia, korytarz, 2 łazienki, korytarz, wiatrołap, – piętro: 2 pokoje, 2 kuchnie, korytarz. Instalacje techniczne w budynku: elektryczna, kanalizacyjna, wodociągowa, c.o. – piec na opał stały z zasobnikiem ciepłej wody, grzejniki w części stalowe, a w części żeliwne. Budynek gospodarczy: w zabudowie zwartej z budynkiem mieszkalnym, jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony wybudowany w technologii tradycyjnej w roku 1975 o powierzchni użytkowej 8,78 m2.

 

Suma oszacowania wynosi 410 760,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 308 070,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 41 076,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Bank BGŻ BNP Paribas S.A. 41 2030 0045 1110 0000 0416 4450

najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

Informacje na temat licytacji można uzyskać także w kancelarii komornika
(tel. (65) 555 50 02) lub na stronie internetowej
www.komornik.koscian.pl

 

Położenie: