OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Lesku Tomasz Klucznik Kancelaria Komornicza nr 1 w Lesku zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu

 

27 sierpnia 2020 r. o godz. 13:00

 

w sali nr 113 Sądu Rejonowego w Lesku, odbędzie się:

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości w postaci: działki nr 282 o powierzchni 0,2440 ha, położonej w miejscowości Hoszów obręb 0009, gm. Ustrzyki Dolne, stanowiącej wg rejestru gruntów grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych oraz działki nr 289 o powierzchni 0,7602 ha, położonej w miejscowości Hoszów obręb 0009 stanowiącej wg rejestru gruntów grunty rolne zabudowane, grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych i pastwiska trwałe, zabudowanej budynkiem mieszkalnym, kilkusegmentowym, wykonanym w technologii tradycyjnej, jednokondygnacyjnym, podpiwniczonym z poddaszem użytkowym o powierzchni zabudowy 94 m2, na działce nr 289 znajdują się też budowle byłego gospodarstwa rybnego: trzy kanały żelbetowe, kanał narybkowy oraz budynek wylęgarni przylegający do budynku mieszkalnego wykonany z materiałów żelbetowych i parametrach takich jak kanały, posiadających założoną księgę w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Lesku Wydział Zamiejscowy w Ustrzykach Dolnych o numerze KS2E/0002309814.

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 208 233,00 zł. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 3/4 wartości oszacowania, tj. kwotę: 156 174,75 zł. Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości, tj. 20 823,30 zł, najpóźniej do momentu rozpoczęcia licytacji w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu. Rękojmia może być wpłacona na konto kancelarii komornika nr 95 1240 2340 1111 0010 9610 3644. Po rozpoczęciu licytacji rękojmia nie będzie przyjmowana.

 

Szczegółowych informacji udziela Komornik pod numerem tel. (13) 469 60 94.

 

Położenie: