OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Lesku Tomasz Klucznik Kancelaria Komornicza zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu

 

27 sierpnia 2020 r. o godz. 12:15

 

w sali nr 113 Sądu Rejonowego w Lesku, odbędzie się:

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości w postaci: działki nr 117/2 o pow. 0,4378 ha, położonej w Terce obręb 0018, gm. Solina, stanowiącej wg rejestru gruntów grunty orne, posiadającej założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Lesku nr KS1E/00034416/3.

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 14 748,00 zł. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 3/4 wartości oszacowania, tj. kwotę: 11 061,00 zł. Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości, tj. 1 474,80 zł, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu. Rękojmia może być wpłacona na konto kancelarii komornika nr 86 8642 1012 2003 1209 6263 0001.

 

Szczegółowych informacji udziela Komornik pod numerem tel. (13) 469 60 94.

 

Położenie: