OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Opolu Bartosz Ciszak (tel. (77) 402 50 53) ogłasza, że dnia

 

24 września 2020 r. o godz. 12:00

 

w budynku Sądu Rejonowego w Opolu mającego siedzibę przy Opole, Ozimska 60 a w sali nr 18, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości należącej do: (…), stanowiącej: nieruchomość lokalową – lokal mieszkalny nr 32 z przynależną piwnicą o łącznej powierzchni użytkowej 44,05 m2, położony w budynku mieszkalnym w Opolu przy ul. Szymona Koszyka 3, dla którego Sąd Rejonowy w Opolu Wydział VI Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę Wieczystą nr OP1O/00084215/7 wraz z udziałem 504/100000 w prawie współużytkowania wieczystego działki gruntowej nr 49/31 km 32 o pow. 0,6991 ha, obręb Opole-Szczepanowice i wspólnych części budynku, objętych KW nr OP1O/00080753/2. Przedmiotowy lokal mieszkalny nr 32 znajduje się na 10 piętrze budynku mieszkalnego. Składa się z 2 pokoi, kuchni, przynależności o pow. 41,32 m2 oraz przynależnej do lokalu piwnicy o pow. 2,73 m2. Drzwi wejściowe po wymianie. Lokal wyposażony w instalacje: elektryczną, wodną, kanalizacyjną, gazową, centralne ogrzewanie.

Położonej: 45-720 Opole, Koszyka 3/32, dla której Sąd Rejonowy w Opolu Wydział VI Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW [NKW: OP1O/00084215/7].

 

Suma oszacowania wynosi 147 100,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 110 325,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 14 710,00 zł w gotówce.

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

 

Położenie: