OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Zielonej Górze Radosław Nowacki (tel. (68) 322 19 02) ogłasza, że dnia

 

28 sierpnia 2020 r.

 

w budynku Sądu Rejonowego w Zielonej Górze mającego siedzibę przy Pl. Słowiański 2 w sali nr 202, odbędą się:

 

godz. 11:00

 

druga licytacja nieruchomości zabudowanej położonej pod adresem: 66-007 Urzuty, ul. Krótka 2, dla której Sąd Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze ZG1E/00010355/2 o powierzchni 0,15 ha, zabudowanej budynkiem mieszkalnym z częścią gospodarczą wolnostojącą –zniszczony po pożarze, stan zły.

Suma oszacowania wynosi 44 200,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 29 466,67 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 4 420,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w gotówce w kancelarii komornika albo na rachunek bankowy komornika:

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA O. Centrum w Zielonej Górze
76 1020 5402 0000 0202 0113 0681

Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

 

godz. 12:00

 

druga licytacja udziału wynoszącego 6/10 część nieruchomości stanowiącej lokal mieszkalny o pow. 60,29 m2 składający się z 3 pokoi i kuchni, łazienki, WC i przedpokoju pod adresem: 65-001 Zielona Góra, os. Pomorskie 17E/4, dla której SĄD REJONOWY WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH prowadzi księgę wieczystą o numerze ZG1E/00079357/7.

Suma oszacowania wynosi 104 220,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 69 480,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 10 422,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w gotówce w kancelarii komornika albo na rachunek bankowy komornika:

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA O. Centrum w Zielonej Górze

76 1020 5402 0000 0202 0113 0681

Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

 

godz. 13:00

 

pierwsza licytacja nieruchomości – lokal mieszkalny składający się z 3 pokoi, kuchni, przedpokoju, łazienki, WC o pow. 55,80 m2, położonej pod adresem: 65-559 Zielona Góra, ul. Okulickiego Leopolda 33/37, dla której SĄD REJONOWY WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH prowadzi księgę wieczystą o numerze ZG1E/00086948/9. Nieruchomość obciążona prawem służebności osobistej mieszkania polegającej na bezpłatnym i dożywotnym korzystaniu przez uprawnionego z całego mieszkania.

Suma oszacowania wynosi 179 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 134 250,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 17 900,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w gotówce w kancelarii komornika albo na rachunek bankowy komornika:

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA O. Centrum w Zielonej Górze

76 1020 5402 0000 0202 0113 0681

Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

 

godz. 14:00

 

druga licytacja nieruchomości położonej pod adresem: 66-007 Niwiska, dla której Sąd Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze ZG1E/00105445/3 o powierzchni 0,7162 ha, niezabudowanej.

Suma oszacowania wynosi 27 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 18 000,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 2 700,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w gotówce w kancelarii komornika albo na rachunek bankowy komornika:

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA O. Centrum w Zielonej Górze
76 1020 5402 0000 0202 0113 0681

Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

 

godz. 14:15

 

druga licytacja nieruchomości położonej pod adresem: 66-007 Niwiska, Niwiska, dla której Sąd Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze ZG1E/00106689/2 o powierzchni 0,5136 ha, niezabudowanej.

Suma oszacowania wynosi 24 300,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 16 200,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 2 430,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w gotówce w kancelarii komornika albo na rachunek bankowy komornika:

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA O. Centrum w Zielonej Górze
76 1020 5402 0000 0202 0113 0681

Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

 

 

Położenie: