OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

nr KW OP1O/00088296/6

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Opolu Bartosz Ciszak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

2 września 2020 r. o godz. 10:00

 

w budynku Sądu Rejonowego w Opolu mającego siedzibę przy Opole, Ozimska 60 a w sali nr 129, odbędzie się

 

DRUGA LICYTACJA

 

nieruchomości stanowiącej nieruchomość lokalową – lokal mieszkalny nr 6 z przynależnościami o łącznej powierzchni użytkowej 65,07 m2, położony w budynku mieszkalnym w Tarnowie Opolskim przy ulicy Dworcowej 9. Przedmiotowy lokal mieszkalny nr 6, znajduje się na I piętrze (2 kondygnacji) budynku mieszkalnego i składa się z 2 pokoi, kuchni, przedpokoju, łazienki, spiżarki. Powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego wynosi 60,80 m2 a przynależnej do lokalu piwnicy 4,27 m2. Dla nieruchomości lokalowej sporządzona i prowadzona jest KW nr OP1O/00088296/6. Okna drewniane, po wymianie. Drzwi wewnętrzne drewniane, płycinowe, stare. Podłogi drewniane, stare. Ściany murowane. Na ścianach tynki oraz miejscowo w kuchni kafelki. Lokal uzbrojony w instalację wodno-kanalizacyjną, elektryczną, brak. c.o. Dogrzewanie z trzonu kuchennego oraz promiennik gazowy (gaz z butli). Lokal wymaga remontu.

Należącej do dłużników: (…),

położonej: 46-050 Tarnów Opolski, Dworcowa 9/6,

dla której Sąd Rejonowy w Opolu Wydział VI Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW [NKW: OP1O/00088296/6].

 

Suma oszacowania wynosi 89 500,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 59 666,67 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 8 950,00 zł, przynajmniej na 1 dzień przed licytacją. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

ING Bank Śląski SA O. w Opolu 69 1050 1504 1000 0091 3772 9795

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Położenie: