OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Oleśnicy Kancelaria Komornicza nr I w Oleśnicy Tomasz Chynek zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu

 

15 lipca 2020 r. o godz. 9:15

 

w sali nr 24 Sądu Rejonowego w Oleśnicy, odbędzie się:

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości oznaczonej jako: działka gruntu zabudowana nr 16/19 o pow. 0,6779 ha, położonej w miejscowości Długołęka, powiat wrocławski, województwo dolnośląskie, posiadająca założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w nr WR1E/00047505/5.

 

Opis nieruchomości:

Nieruchomość gruntowa zabudowana o pow. 0,6779 ha, działka ew. nr 16/19 położona w zachodniej części Długołęki przy ulicy Gajowej, 300 m na N-W od ulicy Wrocławskiej (droga wojew. 368) oraz 350 m i N-E od łącznika do drogi S8, kształt zbliżony do zwartego trapezu o wymiarach: szer. 62-85 m, głęb. 95 m, teren płaski, północną granicę działki stanowi rzeczka Dobra. Działka powinna zgodnie z mapą ewidencyjną posiadać dostęp do drogi gminnej (działki 16/31) lecz obecnie działka jest ogrodzona łącznie z działką 16/30. Faktyczny dostęp do drogi gminnej odbywa się przez południową część działki 16/30, utwardzoną przy pomocy szutru. Na działce znajduje się sieć wodociągowa, elektryczna i telekomunikacyjna, w drodze gminnej dodatkowo sieć kanalizacyjna i gazownicza, a na działce bezodpływowy zbiornik na ścieki (tzw. szambo). Na teranie działki znajdują się dwa obiekty: główny i wiato-garaż. Budynek główny – poprzednio budynki inwentarzowe (obora lub chlewnia) z częścią biurowo-socjalną, obecnie zaadaptowany na cele magazynowe, wolnostojący, niepodpiwniczony, dwukondygnacyjny (w tym poddasze) o konstrukcji mieszanej. Posiada dwa duże wjazdy, istnieje możliwość przejazdu przez cały budynek. Budynek podłączony do sieci wodociągowej, elektrycznej oraz bezodpływowego zbiornika na ścieki. Wiato-garaż – obiekt wolnostojący, niepodpiwniczony, jednokondygnacyjny o konstrukcji mieszanej, dach wiaty pokryty eternitem. Większa część obiektu to wiaty, zaś południową części obiektu stanowi garaż dwustanowiskowy. Stan wiat biegły ocenił jako katastrofalny nadający się do rozbiórki. Nieruchomość objęta jest MPZP, w znacznej większości strefie MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz zabudowy zagrodowej, niewielki fragment w N-W rogu działki położony w strefie K- tereny publicznej komunikacji drogowej.

 

Nieruchomość oszacowana na kwotę: 1 277 000,00 zł.

Cena wywoławcza w licytacji 3/4 wartości oszacowania, tj. kwotę: 957 750,00 zł.

 

Przystępujący do licytacji obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości (tj. 127 700,00 zł). Rękojmia powinna być złożona najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków w upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi lub na konto komornika w Bank Spółdzielczy w Oleśnicy: 32 9584 0008 2001 0013 1430 0001 z podaniem sygn. KM 666/19.

Po ww. terminie wadium nie będzie przyjmowane.

 

Oględziny na dwa tygodnie przed licytacją, operat szacunkowy nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika po uzgodnieniu telefonicznym.

 

Szczegółowych informacji udziela Komornik pod numerem telefonu (71) 721 84 40.

 

Położenie: