OGŁOSZENIE O LICYTACJI UŁAMKOWEJ CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Toruniu Krzysztof Mańkowski (tel. (56) 661 60 74) ogłasza, że dnia

 

21 lipca 2020 r. o godz. 9:30

 

w budynku Sądu Rejonowego w Toruniu mającego siedzibę przy ul. Młodzieżowej 31, w sali nr 316, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości stanowiącej udział w wysokości 1/24 części w niezabudowanej nieruchomości gruntowej, dz. ewid. nr 120/4 o pow. 1 582 m2 (droga dojazdowa prowadząca do działek zabudowanych budynkami mieszkalnymi i niezabudowanych),

położonej: 87-134 Zławieś Wielka, Czarne Błoto,

dla której Sąd Rejonowy w Toruniu VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW TO1T/00053077/6.

 

Suma oszacowania wynosi 800,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi  600,00 zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w gotówce w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 80,00 zł, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg, na konto Sądu Rejonowego w Toruniu BGK O. Toruń 62 1130 1017 0021 1000 2790 0004 lub na konto Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Toruniu Krzysztofa Mańkowskiego Alior Bank SA Centrala 76 2490 0005 0000 4500 7209 2320.

 

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

 

Położenie: