OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI WIECZYSTEGO

UŻYTKOWANIA NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Nowym Tomyślu Jacek Dauter na podstawie przepisu art. 953 Kodeksu postępowania cywilnego podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

22 lipca 2020 r. o godz. 11:00

 

w budynku Sądu Rejonowego w Nowym Tomyślu mającego siedzibę pod adresem pl. Niepodległości 31, 64-300 NOWY TOMYŚL w sali nr 24, odbędzie się

 

DRUGA LICYTACJA

wieczystego użytkowania nieruchomości zabudowanej

 

nieruchomość – działka nr 238/6, położona w miejscowości Brody 71 B, gm. Lwówek o pow. 1,5948 ha, stanowi własność Gminy Lwówek i jest oddana w użytkowanie wieczyste do dnia 13.10.2094 r. Działka jest zabudowana: budynkiem zaplecza biurowego – Pu = 57,30 m2, budynkiem socjalnym z kotłownią – Pu = 46,82 m2, halą produkcyjną I-Pu = 329,42 m2, halą produkcyjną II-Pu = 130,66 m2, małym budynkiem przemysłowym – Pu = 87,05 m2, dużym budynkiem przemysłowym – Pu = 317,43 m2 – tj. budynek murowany jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony, z dachem dwuspadowym krytym blachą. Budynek w zabudowie wolnostojącej, posiada trzy bramy wjazdowe blaszane. Budynek został wzniesiony w technologii tradycyjnej. Łącznie Pu = 968,68 m2, częściowym utwardzeniem terenu oraz obiektami nietrwale z gruntem związanymi: wiatą drewnianą, namiotem blaszanym i obiektami blaszanymi, w całości ogrodzona i posiada bezpośredni dostęp do dwóch dróg publicznych asfaltowych, kształt regularny zbliżonym do trapezu, Niezabudowana część działki stanowi plac manewrowy oraz parking, posiada przyłącza: sieć energetyczną, sieć wodociągową, sieć telefoniczną, sieć kanalizacyjną do szamba. UWAGA!: objęta jest umową dzierżawy do dnia 28.02.2024 r. bez możliwości wcześniejszego rozwiązania za wypowiedzeniem –ujawnione w dziale III księgi wieczystej, oraz objęta jest umową dzierżawy na rzecz telefonii komórkowej –nie ujawniona w dziale III księgi wieczystej, wydano decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 40/04 z dnia 05.01.2005 r. oraz decyzję zmieniającą nr 21/05 z dnia 16.07.2005 r. dotyczącą budowy stacji bazowej telefonii komórkowej – wydzierżawiony na okres 20 lat, tj. do 2025 r. (dzierżawa nie ujawniona w dziale III księgi wieczystej), na działce postawiona jest wieża telefonii komórkowej. Wartość rynkowa nieruchomości obejmuje łącznie wartość prawa użytkowania wieczystego działki gruntowej i prawo własności budynków znajdujących się na nieruchomości.

Położonej: 64-310 Lwówek, Brody, dla której Sąd Rejonowy w Nowym Tomyślu IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW PO1N/00019106/1.

 

Suma oszacowania wynosi: 526 010,00 zł, cena wywołania wynosi: 350 673,33 zł i jest równa 2/3 sumy oszacowania rękojmia 1/10 sumy oszacowania: 52 601,00 zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowani najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w gotówce w kancelarii komornika albo na rachunek bankowy komornika:

Santander Bank Polska Spółka Akcyjna 1 Oddział w Nowym Tomyślu

11 1090 1388 0000 0001 0400 4682.

Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

 

Położenie: