OGŁOSZENIE O LICYTACJI UŁAMKOWEJ CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Świeciu Małgorzata Rut-Nowak (tel. (52) 331 12 86) ogłasza, że dnia

 

17 lipca 2020 r. o godz. 12:00

 

w budynku Sądu Rejonowego w Świeciu mającego siedzibę przy ul. Sądowa 12 w sali nr 24, odbędzie się

 

DRUGA LICYTACJA

 

udziału w wysokości 1/3 w prawie własności nieruchomości położonej: 86-100 Dworzysko 16, dla której Sąd Rejonowy w Świeciu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW 10321 [NKW: BY1S/00010321/2].

Nieruchomość stanowi działki nr 72/35 (0,0054 ha) i 72/36 (0,4346 ha) o łącznej powierzchni 0,4400 ha. Nieruchomość jest zabudowana dwukondygnacyjnym, wolnostojącym budynkiem mieszkalnym oraz wolnostojącym budynkiem niemieszkalnym.

 

Suma oszacowania wynosi 34 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 22 666,67 zł. Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 3 400,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

PKO BP SA Świecie 94 1020 5040 0000 6702 0025 6149

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

 

Położenie: