OGŁOSZENIE O LICYTACJI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Świeciu Małgorzata Rut-Nowak (tel. (52) 331 12 86) ogłasza, że dnia

 

17 lipca 2020 r. o godz. 10:30

 

w budynku Sądu Rejonowego w Świeciu mającego siedzibę przy ul. Sądowa 12 w sali nr 24, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

lokalu mieszkalnego należącego w udziale 5/6 do dłużnika: (...) oraz w udziale 1/6 do dłużnika: (...), co do których toczące się postępowania egzekucyjne zostały połączone w jedno postępowanie w trybie art. 926 § 1 k.p.c. położonego: Świecie, ul. Sądowa 18/27, dla którego Sąd Rejonowy w Świeciu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW 48623 [NKW: BY1S/00048623/4].

Nieruchomość stanowi samodzielny lokal mieszkalny numer 27 wraz z udziałem wynoszącym 6435/76608 w częściach wspólnych budynku i działce gruntu pod budynkiem.

Lokal usytuowany jest w przyziemiu budynku wielorodzinnego, wzniesionego w technologii murowanej ok. 1880 r. Na lokal składają się 2 pokoje, kuchnia oraz łazienka o łącznej powierzchni 44,03 m2.

Do lokalu przynależy pomieszczenie piwnicy o powierzchni 12,31 m2 oraz pomieszczenie strychu o powierzchni 8,01 m2.

 

Łączna suma oszacowania dwóch udziałów po 5/6 części oraz 1/6 części, które to udziały składają się na pełne (całe) prawo własności nieruchomości wynosi 66 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 49 500,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 6 600,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

PKO BP SA Świecie 94 1020 5040 0000 6702 0025 6149

najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

 

Położenie: