OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Słubicach Cezary Grzelewski (tel. (95) 758 08 77) ogłasza, że dnia

 

29 lipca 2020 r. o godz. 13:00

 

w budynku Sądu Rejonowego w Słubicach mającego siedzibę w Słubice, ul. Bohaterów Warszawy 3B w sali nr 233, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości należącej do: Kopalnia Rybocice Sp. z o.o.  

stanowiącej: nieruchomość gruntowa, działka nr 425/5 o pow. 125,6831 ha,

położonej: 69-100 Słubice, Kunice, dla której Sąd Rejonowy Słubice Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW GW1S/00019081/2.

 

Suma oszacowania wynosi 16 534 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 12 400 500,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 1 653 400,00 zł w gotówce najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

 

Szczegółowych informacji udziela komornik pod nr tel. (95) 758 08 77

 

Położenie: