OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Słubicach Cezary Grzelewski (tel. (95) 758 08 77) ogłasza, że dnia

 

15 lipca 2020 r. o godz. 13:15

 

w budynku Sądu Rejonowego w Słubicach mającego siedzibę w Słubice, ul. Bohaterów Warszawy 3B w sali nr 215, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości należącej do: (…),  

stanowiącej: nieruchomość gruntowa, działki nr 202 i 192/24 o pow. 0,1050 ha. W łamie 5 wpis o treści: nieruchomość zabudowana,

położonej: 69-100 Słubice, Witosa 13, dla której Sąd Rejonowy Słubice Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW GW1S/00003339/1.

 

Suma oszacowania wynosi 433 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 324 750,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 43 300,00 zł w gotówce najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

 

Szczegółowych informacji udziela komornik pod nr tel. (95) 758 08 77

 

Położenie: