OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Zielonej Górze Tomasz Karpiński (tel. (68) 326 80 62) ogłasza, że dnia

 

24 lipca 2020 r.

 

w budynku Sądu Rejonowego w Zielonej Górze mającego siedzibę przy pl. Słowiański 2 w sali nr 202, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

- o godz. 10:00 nieruchomości gruntowej posiadającej założoną księgę wieczystą nr KW ZG1E/00077465/3 (działka nr 402 o powierzchni – 0,9100 ha), prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze Wydział VI Ksiąg Wieczystych.

Suma oszacowania wynosi 37 800,00 zł. Cena wywołania wynosi 28 350,00 zł.

- o godz. 11:00 nieruchomości gruntowej posiadającej założoną księgę wieczystą nr KW ZG1E/00077464/6 (działka nr 397 o powierzchni – 0,8800 ha), prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze Wydział VI Ksiąg Wieczystych.

Suma oszacowania wynosi 30 000,00 zł. Cena wywołania wynosi 22 500,00 zł.

- o godz. 12:00 nieruchomości gruntowej posiadającej założoną księgę wieczystą nr KW ZG1E/00077466/0 (działką nr 403 o powierzchni – 0,9600 ha), prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze Wydział VI Ksiąg Wieczystych.

Suma oszacowania wynosi 39 800,00 zł. Cena wywołania wynosi 29 850,00 zł.

Nieruchomości położone są w miejscowości Lipno, gmina Świdnica. Działki to w 100% grunty orne w klasie R IVb -VI. Właścicielami ww. nieruchomości są Lech Barański i Aneta Barańska.

 

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania na konto komornika: BNP Paribas Bank Polska SA 96 2030 0045 1110 0000 0237 6720.

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. Zastrzega się prawo odwołania licytacji bez podania przyczyn.

 

Szczegółowych informacji udziela komornik pod nr tel. (68) 326 80 62.

 

Położenie: