OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu Bartosz Guzik, Kancelaria Komornicza nr V w Poznaniu, podaje do publicznej wiadomości, że w trybie uproszczonej egzekucji z nieruchomości

                                                        

16 czerwca 2020 r. o godz. 11:00

                                                

w Kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu Bartosza Guzika ul. Kochanowskiego 4/6, Poznań, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości gruntowej, położonej w Przeźmierowie, gmina Tarnowo Podgórne, działka gruntu 577/7 i 577/10, o numerze KW PO1P/00042896/7.

Suma oszacowania, z uwzględnieniem wpływu praw pozostających w mocy po przysądzeniu własności na rzecz nabywcy, wynosi 153 700,00 zł, a cena wywołania równa jest 3/4 części sumy oszacowania i wynosi 115 275,00 zł.

Komornik udzieli przybicia osobie ofiarującej najwyższą cenę. Nabywca zobowiązany jest zapłacić w kasie kancelarii, natychmiast po udzieleniu mu przybicia, przynajmniej jedną piątą wylicytowanej ceny (20%), przy czym reszta wylicytowanej ceny płatna jest do rąk komornika najpóźniej do godziny dwunastej następnego dnia roboczego. Istnieje także możliwość zapłaty całej wylicytowanej ceny bezpośrednio po udzieleniu przybicia.

Szczegóły na www.licytacje.komornik.pl

 

 

 

 

Położenie: