OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu Bartosz Guzik, Kancelaria Komornicza nr V w Poznaniu, podaje do publicznej wiadomości, że w trybie uproszczonej egzekucji z nieruchomości

                                              

16 czerwca 2020 r. o godz. 10:00

                                                       

w Kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu Bartosza Guzika ul. Kochanowskiego 4/6, Poznań, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości gruntowej, położonej w miejscowości Przeźmierowo, gmina Tarnowo Podgórne, numery działek 580/9 i 580/10 nr KW PO1P/00084204/6, o powierzchni 347,00 m2.

Suma oszacowania, z uwzględnieniem wpływu praw pozostających w mocy po przysądzeniu własności na rzecz nabywcy, wynosi 304 300,00 zł, a cena wywołania równa jest 3/4 częściom sumy oszacowania i wynosi 228 225,00 zł.

Komornik udzieli przybicia osobie ofiarującej najwyższą cenę. Nabywca zobowiązany jest zapłacić w kasie kancelarii, natychmiast po udzieleniu mu przybicia, przynajmniej jedną piątą wylicytowanej ceny (20%), przy czym reszta wylicytowanej ceny płatna jest do rąk komornika najpóźniej do godziny dwunastej następnego dnia roboczego. Istnieje także możliwość zapłaty całej wylicytowanej ceny bezpośrednio po udzieleniu przybicia.

Szczegóły na www.licytacje.komornik.pl

 

 

 

 

 

Położenie: