OGŁOSZENIE INTERNETOWE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Giżycku Agata Kowalewska (tel. (87) 427 32 27) ogłasza, że dnia

 

19 czerwca 2020 r. o godz. 11:00

 

w budynku Sądu Rejonowego w Giżycku, mającego siedzibę przy ul. Warszawskiej 28, w sali nr 1, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości należącej do: (…),

stanowiącej: lokal mieszkalny nr 4 położony na I piętrze składający się z pokoju, kuchni, łazienki z WC o łącznej pow. 35,81 m2 wraz z piwnicą oraz z udziałem w wysokości 9/1000 w części wspólnej budynku opisanych w KW OL2G/00020423/9,  

położonej: 11-600 Węgorzewo, ul. Kopernika 13,

dla której Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych przy SR Giżycko prowadzi księgę wieczystą nr KW [NKW: OL2G/00020444/2].

 

Suma oszacowania wynosi 118 900,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania  i wynosi 89 175,00 zł.

Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 11 890,00 zł w gotówce najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

 

Położenie: