OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Krowodrzy Marcin Leśniak Kancelaria Komornicza nr XI w Krakowie zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu

 

15 września 2020 r. o godz. 10:00

 

w sali nr D-142 Sądu Rejonowego dla Krakowa-Krowodrzy w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7, odbędzie się:

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Marzycieli 20H/2 w Zielonkach, gm. Zielonki, dla którego Sąd Rejonowy dla Krakowa-Podgórza w Krakowie Wydział IV Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KR1P/00459974/5, stanowiącego współwłasność małżeńską dłużników: (…).

 

Lokal składa się z holu, pokoju, pokoju z aneksem kuchennym, łazienki z WC na I piętrze oraz pokoju, łazienki z WC na poddaszu (II piętro) o łącznej powierzchni użytkowej 88,61 m2.

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 448 554,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 3/4 wartości oszacowania, tj. kwotę 336 415,50 zł,

 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości, tj. kwotę 44 855,40 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi albo na rachunek bankowy komornika nr 92 8619 0006 0030 0325 8078 0001 Małopolski Bank Spółdzielczy w Wieliczce Filia w Krakowie.

 

Nieruchomość można oglądać w dniu 7 września 2020 r. godz. 14:00 w miejscu jej położenia.

Operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika.

 

Położenie: