OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Słupsku Dariusz Lidak (tel. (59) 844 45 00, fax (59) 844 48 00) ogłasza, że dnia

 

26 maja 2020 r. o godz. 13:30

 

w budynku Sądu Rejonowego w Słupsku mającego siedzibę przy Szarych Szeregów 13 w sali nr 101, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości położonej: 76-248 Dębnica Kaszubska, Jamrzyno 2/1, Ochodza,

dla której Sąd Rejonowy w Słupsku VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW SL1S/00047905/4 [NKW: SL1S/00047905/4].

 

Suma oszacowania wynosi 76 896,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 57 672,00 zł.

Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 7 689,60 zł rękojmię można uiścić na konto komornika:

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 w Słupsku

12 1020 4649 0000 7902 0149 9987

najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.  

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

 

Położenie: