OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Lubinie Krzysztof Watral (tel. (76) 746 18 07) ogłasza, że dnia

 

15 czerwca 2020 r. o godz. 13:30

 

w budynku Sądu Rejonowego w Lubinie mającego siedzibę przy ul. Wrocławska 3 w sali nr VII, odbędzie się

 

DRUGA LICYTACJA

 

nieruchomości stanowiącej: działka nr 200/1 o powierzchni 2 300,00 m2 oraz działka nr 200/21 o powierzchni 17 308,00 m2, zabudowanych: budynkiem mieszkalnym o pow. użytkowej 152,60 m2 oraz budynkiem gospodarczym nr 1 o pow. użytkowej 54,00 m2, budynkiem gospodarczym nr 2 – stodołą o pow. użytkowej 124,00 m2, budynkiem gospodarczym nr 3 o pow. użytkowej 84,10 m2.

Położonej: 59-101 Polkowice, ul. Myśliwska 5, Sobin,

dla której Sąd Rejonowy w Lubinie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW LE1U/00009271/7 [NKW: LE1U/00009271/7].

 

Suma oszacowania wynosi 719 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 479 333,33 zł. Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 71 900,00 zł.

Rękojmia powinna być złożona w gotówce w kasie kancelarii lub na konto komornika:

Santander Bank Polska S.A. 1 O. w Lubinie 92 1090 2082 0000 0005 4600 0060

najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

 

Położenie: