OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Świnoujściu Piotr Żygadło na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu

 

8 czerwca 2020 r. o godz. 11:00

 

w: Sąd Rejonowy w Świnoujściu I Wydział Cywilny 72-600 Świnoujście, ul. Paderewskiego 6, sala nr 100, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

udziału 1/2 części w nieruchomości należącego do dłużnika: (…), położonej: 72-500 Międzyzdroje, Ludowa 6A, Międzyzdroje, dla której Sąd Rejonowy w Świnoujściu Wydział V Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW [NKW: SZ1W/00042063/0].

Licytowany lokal niemieszkalny położony jest na parterze w budynku 3-kondygnacyjnym z użytkowym poddaszem. Wejście do przedmiotowego lokalu bezpośrednio z zewnątrz budynku od strony frontowej.

Przedmiot licytacji posiada powierzchnię użytkową: 25,67 m2 (dane wg kopii wypisu z kartoteki lokalu z dnia 19.12.2006 r.).

 

Charakterystyka lokalu niemieszkalnego wg stanu na dzień oględzin:

 

Drzwi wejściowe:

 

pcv, częściowo przeszklone w dobrym stanie techniczno-użytkowym.

 

Stolarka okienna:

 

pcv w dobrym stanie techniczno-użytkowym (w oknach znajdują się rolety antywłamaniowe, zewnętrzne).

 

Drzwi wewnętrzne:

 

płycinowe, nowoczesne w przeciętnym stanie techniczno-użytkowym.

 

Podłogi:

 

w pomieszczeniu usługowym: gres w dobrym stanie techniczno-użytkowym,

w sanitariacie: terakota w dobrym stanie techniczno-użytkowym,

w pomieszczeniu socjalnym: gres w dobrym stanie techniczno-użytkowym.

 

Ściany:

 

w pomieszczeniu usługowym: ściany gładkie, pokryte farbą ścienną w dobrym stanie techniczno-użytkowym,

w sanitariacie: ściany pokryte glazurą w dobrym stanie techniczno-użytkowym,

w pomieszczeniu socjalnym: ściany gładkie, pokryte farbą ścienną w dobrym stanie techniczno-użytkowym.

 

Funkcjonalność lokalu jest dobra jak na taką powierzchnię. Ekspozycja okien na jedną stronę świata, tj. na stronę południową. Łazienka z WC razem. W lokalu znajduje się szafa typu „Komandor” na indywidualne zamówienie. Lokal użytkowany.

 

Standard wykończenia, wyposażenia oraz jakość użytych materiałów wykończeniowych zostaje określony jako podwyższony.

 

Instalacje wewnętrzne:

- wodno-kanalizacyjna,

- elektryczna,

- gazowa,

- woda ciepła – z sieci zewnętrznej,

- instalacja grzewcza – z sieci zewnętrznej,

- alarm.

 

Do lokalu przypisana jest:

 

- komórka lokatorska nr 1 o powierzchni użytkowej 3,26 m2,

- komórka lokatorska nr 2 o powierzchni użytkowej 3,46 m2.

 

Suma oszacowania wynosi 92 050,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 69 037,50 zł.

 

UWAGA!! Cena oszacowania i wywołania jest kwotą netto nie zawierającą podatku VAT. Do wylicytowanej ceny należy doliczyć podatek VAT w stawce 23%.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 9 205,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Bank Polska Kasa Opieki SA I O. w Świnoujściu 49 1240 3914 1111 0010 5196 8787

najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 16:00 oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z § 23 rozporządzenia Ministra finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 68, poz. 360) komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego, w przypadku sprzedaży towarów, wystawiają w imieniu dłużnika i na jego rachunek faktury potwierdzające dokonanie sprzedaży tych towarów. Fakturę wystawia się, jeżeli na dłużniku spoczywa obowiązek podatkowy związany ze sprzedażą towarów.

 

Położenie: