OGŁOSZENIE O LICYTACJI UŁAMKOWEJ CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Woli w Warszawie Lidia Żukowska (tel. (22) 836 29 55, fax (22) 836 29 54) ogłasza, że dnia

 

7 lipca 2020 r. o godz. 11:15

 

w budynku Sądu Rejonowego dla Warszawy-Woli w Warszawie mającego siedzibę przy ul. Kocjana 3 w sali nr 135, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

ułamkowej części nieruchomości 45024/100736 składającej się:

1) działek gruntu oznaczonych numerami ewid.: 38 (1 549 m2) i 39 (25 m2) o łącznej powierzchni 1 574 m2;

2) murowanego budynku mieszkalnego, piętrowego, podpiwniczonego, stawianego w latach 30. XX w. w konstrukcji murowanej, o powierzchni użytkowej 307 m2 i kubaturze 840 m3, będącego w bardzo złym stanie technicznym kwalifikującym go do likwidacji;

należącej do dłużnika: (…),   

położonej: 01-113 Warszawa, Ulrychowska 30,  

dla której Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW [NKW: WA4M/00020073/3].  

 

Suma oszacowania wynosi 1 751 630,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 1 313 722,50 zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest 175 163,00 w gotówce najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

 

Położenie: