OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Mińsku Mazowieckim Mirosław Dziedzic zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu

 

16 czerwca 2020 r. o godz. 9:30

 

w Sądzie Rejonowym w Mińsku Mazowieckim w sali nr 3, odbędzie się:

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem restauracyjnym. Jej obszar wynosi 0,0900 ha. Nieruchomość składa się z działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 1884 o kształcie zbliżonym do trapezu prostokątnego. Nieruchomość zabudowana jest budynkiem restauracyjnym o łącznej powierzchni użytkowej 506,8 m2 wraz z częścią tarasową oraz loggią o powierzchni użytkowej 45,5 m2. Budynek usytuowany jest na granicy działki z działką sąsiednią (ściana budynku na granicy posiada okno). Budynek połączony jest łącznikiem z budynkiem znajdującym się na sąsiedniej działce nr 1807/1. Nieruchomość ogrodzona łącznie z sąsiednimi terenami należącymi do osób spokrewnionych z dłużnikiem. Działka posiada przyłącze do sieci wodociągowej oraz elektroenergetycznej, na terenie nieruchomości znajduje się lokalny osadnik nieczystości. Dojazd do nieruchomości występuje od ulicy Karowej.

Nieruchomość położonej w Okuniew, gm. Halinów, przy ul. Warszawska 51.

Posiada założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Mińsk Mazowiecki nr SI1M/00063109/8.

 

Suma oszacowania nieruchomości wynosi 907 020,00 zł.

Cena wywołania w powyższej licytacji wynosi 3/4 sumy oszacowania, tj. kwotę 680 265,00 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 części sumy oszacowania nieruchomości, tj. 90 702,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi albo w inny wskazany przez komornika sposób.

Rękojmie można wpłacać na konto komornika PKO-BP SA 73 1020 4476 0000 8402 0022 0434.

 

Szczegółowych informacji udziela Komornik pod numerem tel. (25) 759 28 54.

 

Położenie: