OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Giżycku Agata Kowalewska (tel. (87) 427 32 27) ogłasza, że dnia

 

15 maja 2020 r. o godz. 11:00

 

w budynku Sądu Rejonowego w Giżycku, mającego siedzibę przy ul. Warszawskiej 28, w sali nr 1, odbędzie się

 

nieruchomości należącej do: (…),

stanowiącej: grunty, nieruchomość rolna, działki nr 126/50 i 126/51 o łącznej pow. 53,6552 ha. Działka nr geod. 126/50 posiada klasy gruntu: w-0,5482 ha, N-6,7458 ha, RIVa-0,1344 ha, RIVb-1,8638 ha, RV-9,4693 ha, RVI-24,8937 ha; działka nr 126/51-W-0,7086 ha, RV-1,7119 ha, RVI-7,5795 ha,

położonej: 11-612 Kruklanki, Żywy,     

dla której Sąd Rejonowy w Giżycku VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW [NKW: OL1G/00025364/5].

 

Suma oszacowania wynosi 756 540,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania  i wynosi 567 405,00 zł.

Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 75 654,00 zł w gotówce najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

 

Położenie: