OGŁOSZENIE O LICYTACJI LOKALU MIESZKALNEGO

STANOWIĄCEGO ODRĘBNĄ NIERUCHOMOŚĆ

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Giżycku Agata Kowalewska (tel. (87) 427 32 27) ogłasza, że dnia

 

15 maja 2020 r. o godz. 11:20

 

w budynku Sądu Rejonowego w Giżycku, mającego siedzibę przy ul. Warszawskiej 28, w sali nr 1, odbędzie się

 

lokalu mieszkalnego należącego do: (…),

stanowiącego: lokal mieszkalny nr 4 położony na I piętrze składający się z kuchni, 2 pokoi, łazienki, przedpokoju i składziku adoptowanego na pokój o łącznej pow. 51,7 m2 wraz z udziałem w 1/8 części działki budynkowej nr OL2G/00010943/7,  

położonego: 11-600 Węgorzewo, Maćki,    

dla którego Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych przy SR Giżycko prowadzi księgę wieczystą nr KW [NKW: OL2G/00012420/9].

 

Suma oszacowania wynosi 67 010,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania  i wynosi 44 673,33 zł.

Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 6 701,00 zł w gotówce najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

 

Położenie: