OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

nr KW SU1A/00010811/7

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Augustowie Piotr Celiński na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

21 maja 2020 r. o godz. 10:00

 

w budynku Sądu Rejonowego w Augustowie mającego siedzibę przy ul. Młyńskiej 59, 16-300 Augustów, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości gruntowej składającej się z działek o numerach 3896 o pow. 0,0171 ha, obręb 0003, zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, budynkiem gospodarczym ora budynkiem handlowo-usługowym, działki 676 o pow. 10,3963 ha obręb 0001 zabudowanej budynkami gospodarczymi dla rolnictwa.

Należącej do dłużnika: (…),

położonej: 16-300 Augustów, Słowackiego 1, Augustów,

dla której Sąd Rejonowy w Augustowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW SU1A/00010811/7 [NKW: SU1A/00010811/7].

 

Suma oszacowania wynosi 1 233 706,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 925 279,50 zł.

Zgodnie z art. 962 §1 kpc licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 123 370,60 zł, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

UWAGA ZMIANA KONTA!!! Bank BGŻ BNP PARIBAS w Warszawie 96 1600 1462 1819 9605 5000 0011 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

 

 

Położenie: