OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Żywcu Daniel Pruchnicki zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu

 

24 kwietnia 2020 r. o godz. 9:00

 

w sali nr 53 Sądu Rejonowego w Żywcu, odbędzie się:

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości w postaci: działki nr 1095, 1096, 1098 położonej w miejscowości Międzybrodzie Bialskie, ul. Ekologiczna 8, objętej księgą wieczystą prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Żywcu V Wydział Ksiąg Wieczystych pod nr KW BB1Z/00124378/3.

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 1 800 000,00 zł + 23% VAT.

Cena wywołania w powyższej licytacji wynosi: 3/4 wartości oszacowania, tj. kwotę: 1 350 000,00 zł + VAT.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania.

Opis nieruchomości: nieruchomość gruntowa zabudowana murowanym budynkiem gastronomicznym, podpiwniczonym, parterowym z poddaszem, budowanym w latach 2010-2012. Składa się z 3 działek ewidencyjnych o łącznej powierzchni 0,3800 ha.

 

Pełna treść ogłoszenia dostępna jest pod adresem: www.komornikzywiec.com.pl

 

 

 

Położenie: