OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Nowym Tomyślu Jacek Dauter na podstawie przepisu art. 953 Kodeksu postępowania cywilnego podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

24 kwietnia 2020 r. o godz. 13:00

 

w budynku Sądu Rejonowego w Nowym Tomyślu mającego siedzibę pod adresem pl. Niepodległości 31, 64-300 NOWY TOMYŚL w sali nr 25, odbędzie się

 

DRUGA LICYTACJA

nieruchomości zabudowanej

 

nieruchomość gruntowa położona w miejscowości Kuślin przy ul. Powstańców Wlkp. 10. Działka 285/2 – tereny mieszkaniowe B (0,1148 ha), posiada bezpośredni dostęp do drogi asfaltowej i jest w części zabudowana budynkiem mieszkalnym. Do działki doprowadzone są sieci: energetyczna, kanalizacyjna, wodociągowa i gazowa. Opis budynku mieszkalnego: jednorodzinny murowany w zabudowie wolnostojącej, niepodpiwniczony, z dachem dwuspadowym i poddaszem użytkowym, do budynku dobudowana jest altana, w części parterowej budynku znajdują się: trzy pokoje, kuchnia, łazienka z WC oraz dwa korytarze i wiatrołap, poddasze wykorzystywane jest jako strych. W budynku znajduje się również niewielkie pomieszczenie gospodarcze o pow. użytkowej 5,74 m2, do którego wchodzi się odrębnym wejściem z podwórza, w dwóch pokojach, prowadzone są prace remontowe. Dane techniczne: powierzchnia zabudowy Pz = 129,80 m2. Powierzchnia użytkowa Pu = 90,53 m2. Powierzchnię budynku przyjęto na podstawie pomiarów. Instalacje: elektryczna, wodociągowa, ogrzewanie co, kanalizacji sanitarnej, gazowa (niepodłączona). Działka jest ogrodzona ogrodzeniem drewnianym na słupkach metalowych osadzonych w podmurówce; brama wjazdowa z siatki metalowej w ramach stalowych. Niezabudowana część działki stanowi tereny przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową – obecnie stanowiące ogród. Teren działki jest nieutwardzony. Na działce znajdują się nieliczne drzewa i krzewy niestanowiące wartości użytkowej. UWAGA!: Na nieruchomościach, zgodnie z umową darowizny z dnia 13.09.2000 r. Rep. A 7111/2009, ustanowiona jest dożywotnia i bezpłatna służebność osobista mieszkania o wartości 53 340,00 zł.

Położonej pod adresem: 64-316 Kuślin, dla której Sąd Rejonowy w Nowym Tomyślu IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW PO1N/00009003/6.

 

Suma oszacowania wynosi: 133 360,00 zł (w tym wartość służebności 53 340,00 zł), cena wywołania wynosi: 88 906,67 zł i jest równa 2/3 sumy oszacowania.

Rękojmia 1/10 sumy oszacowania wynosi: 13 336,00 zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w gotówce w kancelarii komornika albo na rachunek bankowy komornika:

Santander Bank Polska Spółka Akcyjna 1 Oddział w Nowym Tomyślu

11 1090 1388 0000 00010400 4682

Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać lokal w dni powszednie od godz. 8:00 do godz. 18:00 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Nowym Tomyślu akta postępowania egzekucyjnego (należy powołać się na sygnaturę akt sądowych: I Co 32/19). Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Położenie: