OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI TRZECH NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Stargardzie Mateusz Kowalski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

10 kwietnia 2020 r. o godz. 13:00

 

sala nr 27 w budynku Sądu Rejonowego w Stargardzie przy ul. Wojska Polskiego 19, odbędzie się

 

DRUGA LICYTACJA

 

1. nieruchomości położonej w Lipianach, dla której Sąd Rejonowy w Stargardzie VI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Pyrzycach prowadzi księgę wieczystą o numerze SZ2T/00027263/6, stanowiącej niezabudowaną działkę nr 111/9 o pow. 1 791 m2 posiadającą bezpośredni dostęp do dróg publicznych: ul. Jedności Narodowej oraz ul. Stefana Okrzei oraz obejmująca użytek gruntowy oznaczony jako inne tereny zabudowane (Bi).

Suma oszacowania wynosi 268 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 178 666,66 zł, do której należy doliczyć podatek VAT w wysokości 23%. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 26 800,00 zł.

2. nieruchomości położonej w Lipianach, dla której Sąd Rejonowy w Stargardzie VI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Pyrzycach prowadzi księgę wieczystą o numerze SZ2T/00020587/4, stanowiącej niezabudowaną działkę nr 112 o pow. 394 m2 posiadająca bezpośredni dostęp do ul. Stefana Okrzei oraz obejmująca użytek gruntowy oznaczony jako grunty orne (RIIIb).

Suma oszacowania wynosi 56 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 37 333,33 zł, do której należy doliczyć podatek VAT w wysokości 23%. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 5 600,00 zł.

3. nieruchomości położonej w Lipianach, dla której Sąd Rejonowy w Stargardzie VI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Pyrzycach prowadzi księgę wieczystą o numerze SZ2T/00025328/6; stanowiącej działkę nr 113/4 o pow. 1 631 m2 zabudowaną dwoma budynkami gospodarczymi o pow. 203 m2 oraz 35 m2 posiadająca bezpośredni dostęp do ul. Stefana Okrzei oraz obejmująca użytek gruntowy oznaczony jako tereny przemysłowe (Ba).

Suma oszacowania wynosi 242 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 161 333,33 zł, do której należy doliczyć podatek VAT w wysokości 23%. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 24 200,00 zł.

Powyższe nieruchomości stanowią własność (…).

 

Rękojmię można uiścić w kancelarii Komornika Sądowego w Pyrzycach przy ul. Szczecińskiej 29 lub na konto komornika:

BGŻ BNP Paribas S.A. Oddział Operacyjny w Pyrzycach

41 2030 0045 1110 0000 0169 2890,

najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg (wskazując sygn. akt Km 3265/15).

Odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką do wglądu w Kancelarii Komornika Sądowego w Pyrzycach przy ul. Szczecińskiej 29. W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno będzie oglądać nieruchomość. Informacje dotyczące licytowanej nieruchomości można uzyskać pod nr telefonu (91) 576 00 30, (91) 577 29 83.

 

Dodatkowe informacje na www.komornikpyrzyce.pl

 

Położenie: