OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu Piotr Tomaszewski Kancelaria Komornicza nr XVIII w Poznaniu przy ul. Śniadeckich 50/2, 60-774 Poznań zawiadamia, że w dniu

 

14 maja 2020 r. o godz. 11:40

 

w Sądzie Rejonowym Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu, sala nr 1.07, przy ul. Kamiennogórskiej 26, odbędzie się:

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości jako: (lokal mieszkalny stanowiący odrębną nieruchomość) usytuowanej pod adresem: 60-458 Poznań, ul. Słupska 60/2, dla której Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto Wydział V Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr PO1P/00068038/3.

 

Suma oszacowania wynosi: 255 100,00 zł.

Cena wywołania wynosi: 191 325,00 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości: 25 510,00zł. na rachunek bankowy:

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Poznań -Grunwald i Jeżyce w Poznaniu Piotr Tomaszewski Kancelaria Komornicza nr. XVIII w Poznaniu, Bank Polska Kasa Opieki SA I O. w Poznaniu nr rachunku: 50 1240 1747 1111 0010 2730 9341 tytułem: Km 1673/18, (oznaczenie rękojmi, pełne dane identyfikacyjne osoby wpłacającej) lub w gotówce w kancelarii komorniczej w godzinach urzędowania kancelarii najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień licytacji. Rękojmię można złożyć także w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi albo w inny wskazany przez komornika sposób. W ciągu ostatnich dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość oraz można zapoznać się z operatem szacunkowym sporządzonym przez biegłego wraz z dokumentacją fotograficzną w sekretariacie II Wydziału Cywilnego Sądu Rejonowego Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu, ul. Kamiennogórska 26, (akta dołączone do sprawy II Co 1812/18) lub w kancelarii komorniczej.

Zastrzega się prawo odwołania licytacji bez podania przyczyny, tel. (61) 222 49 94, fax. (61) 222 49 95, www.komornik-tomaszewski.pl

 

Położenie: