OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Zielonej Górze Magdalena Stefaniszyn na podstawie przepisu art. 953 Kodeksu postępowania cywilnego podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

8 maja 2020 r. o godz. 12:30

 

w budynku Sądu Rejonowego w Zielonej Górze mającego siedzibę pod adresem Zielona Góra, Plac Słowiański 2, 65-069 Zielona Góra w sali nr 202, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

dwóch nieruchomości lokalowych: nieruchomości stanowiącej lokal użytkowy o pow. 9,90 m.kw. zlokalizowany na I piętrze w budynku o nr 19; położonej: 65-001 Zielona Góra, ul. Sulechowska 4a, dla której Sąd Rejonowy w Zielonej Górze Wydział VI Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW 109967 [NKW ZG1E/00109967/6] wraz z udziałem w wysokości 990/2140 w nieruchomości wspólnej (budynek hali przemysłowej i budynki magazynowo-warsztatowe, budynek biurowo-socjalny) i udziałem w wysokości 990/2140 w nieruchomości gruntowej oznaczonej działką nr 120/54 (powierzchnia działki 11 486 m2), dla nieruchomości gruntowej urządzona jest księga wieczysta KW 75525 ZG1E/00075525/8. Wartość nieruchomości lokalowej wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej i gruncie oznaczonej KW ZG1E/00109967/6 wynosi 6 551 600,00 zł, w tym wartość udziału w gruncie 975 200,00 zł, wartość lokalu i części wspólnych w budynkach wynosi 5 576 400,00 zł, nieruchomości stanowiącej lokal użytkowy o pow. 11,5 m2 zlokalizowany na I piętrze w budynku o nr 19, położonej: 65-001 Zielona Góra, ul. Sulechowska, dla której Sąd Rejonowy w Zielonej Górze Wydział VI Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW 109968 [NKW ZG1E/00109968/3] wraz z udziałem w wysokości 1150/2140 w nieruchomości wspólnej (budynek hali przemysłowej budynki magazynowo-warsztatowej budynek biurowo-socjalny) i udziałem w wysokości 1150/2140 w nieruchomości gruntowej oznaczonej działką nr 120/54 (powierzchnia działki 11 486 m2). Dla nieruchomości grantowej urządzona jest księga wieczysta KW75525 ZG1E/00075525/8. Wartość nieruchomości lokalowej wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej i gruncie oznaczonej KW ZG1E/001099683 wynosi 7 610 400,00 zł, w tym wartość udziału w gruncie 1 132 800,00 zł, wartość lokalu i części wspólnych w budynkach wynosi 6 477 600,00zł. Nieruchomości sprzedawane są w postępowaniu egzekucyjnym prowadzonym przeciwko Sulechowska Park Sp. z o.o. s.k.a. przed zmianą nazwy Landex Spółka z o.o. s.k.a. obecnie właścicielem nieruchomości lokalowych jest BETA SPV1 Spółka z o.o.

 

Suma oszacowania obu nieruchomości łącznie wynosi 14 162 000,00 zł.

Cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 10 621 500,00 zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 1 416 200,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w gotówce w kancelarii komornika albo na rachunek bankowy komornika:

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 w Zielonej Górze

24 1020 5402 0000 0202 0237 6903.

Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie

rękojmi.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

 

Położenie: