OGŁOSZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

nr KW SZ1K/00022240/9 działka nr 246/7

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kamieniu Pomorskim Artur Masojć na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

22 kwietnia 2020 r. o godz. 14:00

 

w budynku Sądu Rejonowego w Kamieniu Pomorskim mającego siedzibę przy ul. Kościuszki 13, w sali nr 108, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości położonej w Gostyniu. Działka nr 246/7 o pow. 5 019 m2, niezabudowana, porośnięta roślinnością trawiastą oraz pojedynczym drzewostanem. Symbol użytku dla działki nr 246/7 – RIIIb o powierzchni 5 019 m2 (0,5019 ha). Przez działkę przebiega jezdnia betonowa oraz chodnik betonowy. Przez działkę przechodzi podziemna sieć elektroenergetyczna, wodociągowa oraz gazowa. Kształt działki nieregularny, słabszy, przypominający wydłużony wielobok. Działka posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej powiatowej na działce drogowej nr 243 obr. Gostyń, gm. Świerzno. Dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Kamieniu Pomorskim IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW SZ1K/00022240/9.

 

Suma oszacowania wynosi 95 500,00 .

Cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 71 625,00 zł.

 

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest 9 550,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

PKO BP S.A. XIX O. w Szczecinie 58 1440 1143 0000 0000 0350 9915,

najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

Położenie: