OGŁOSZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
nr KW WR1O/00040011/6

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Oławie Andrzej Paluszek (tel. (71) 313 00 99, fax (71) 723 46 71) ogłasza, że dnia

 

15 kwietnia 2020 r. o godz. 11:00

 

w budynku Sądu Rejonowego w Oławie mającego siedzibę przy ul. 11 Listopada 12 w sali nr 12, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości stanowiącej działkę nr 341/136 o pow. 0,0589 ha zabudowana wolnostojącym budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, parterowym z poddaszem użytkowym, niepodpiwniczonym, z dachem dwuspadowym wraz z garażem z płaskim stropodachem o łącznej pow. netto 138,30 m2, nie ujawnionym w księdze wieczystej, należącej do dłużnika: (…), położonej: 55-003 Czernica, ul. Parkowa 19, Dobrzykowice, dla której Sąd Rejonowy w Oławie Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW: WR1O/00040011/6.

Z prawem własności związany jest udział 316/22436 w częściach wspólnych nieruchomości (w tym drogi osiedlowe) opisanej w KW WR1O/00042978/6.

        

Suma oszacowania wynosi 509 100,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 381 825,00.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest 50 910,00 zł.

Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić w kasie kancelarii lub na konto komornika:

Bank Gospodarki Żywnościowej SA WBT 11 2030 0045 1110 0000 0200 0920

najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

W przypadku przelewu na konto, za termin złożenia rękojmi uważa się moment wpływu środków na konto bankowe komornika.

 

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

 

Położenie: