OBWIESZCZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Krzyków Stanisław Prus Kancelaria Komornicza nr XIX we Wrocławiu na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

15 kwietnia 2020 r. o godz. 10:00

 

w budynku Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Krzyków mającego siedzibę we Wrocławiu przy ul. Podwale 30, w sali 133, odbędzie się

 

DRUGA LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI

 

położonej w Sobótce przy ul. Kościuszki 6/7, stanowiącej lokal mieszkalny o powierzchni użytkowej 42,51 m2, składający się z dwóch pokoi, kuchni, łazienki z WC oraz przedpokoju. Dodatkowo do lokalu przynależy pomieszczenie w piwnicy.

Dla nieruchomości IV Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Krzyków prowadzi księgę wieczystą nr WR1K/00121064/0. Z nieruchomością związany jest udział w wysokości 686/10000 w nieruchomości wspólnej, dla której prowadzona jest księga wieczysta WR1K/00102514/1.

 

Suma oszacowania całej nieruchomości wynosi 124 000,00 zł.

Cena wywołania w powyższej licytacji jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 82 666,67 zł.

 

Licytant przystępujący do przetargu powinien, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 12 400,00 zł.

 

Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi albo w inny wskazany przez komornika sposób.

Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP S.A. 71 1020 5242 0000 2702 0019 6238.

 

Szczegółowych informacji udziela Komornik pod numerem tel. (71) 344 70 19.

 

Położenie: