OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Oleśnicy Tomasz Chynek zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu

 

1 kwietnia 2020 r. o godz. 13:00

 

w sali nr 24 Sądu Rejonowego w Oleśnicy, odbędzie się:

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości oznaczonej jako: lokal mieszkalny i udział związany z własnością lokalu w wysokości 181/10000 położonej w: Oleśnica, ul. Łużycka 17/3, posiadająca założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w nr WR1E/00045341/3.

 

Opis nieruchomości:

Lokal mieszkalny położony w Oleśnicy, ul. Łużycka 17/3 i udział związany z własnością lokalu w wysokości 181/10000, lokal środkowy, położony na parterze, okna z lokalu wychodzą na jedną stronę, wejście z klatki schodowej. Struktura powierzchni: przedpokój 2,0 m2, pokój I 6,2 m2, pokój II 16,3 m2, pokój III 7,7 m2, łazienka 4,6 m2, kuchnia 5,2 m2 – razem 42,0 m2. Suma powierzchni pomieszczeń w lokalu ustalona na podstawie dokumentacji różni się od powierzchni użytkowej ujawnionej w księdze wieczystej oraz rejestrze lokali – 41,80 m2. Lokal posiada loggie od strony ulicy (wschodu). Właściciel lokalu korzysta z piwnicy na zasadach udziału w częściach wspólnych budynku. Kuchnia ciemna, wyposażona w gazową kuchenką czteropalnikową z piekarnikiem i zlewozmywak jednokomorowy. Instalacje wewnątrz lokalu: wodna, kanalizacyjna, elektryczna i gazownicza. Ciepła woda użytkowa z piecyka gazowego. Ogrzewanie centralne miejskie.

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 162 800,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 3/4 wartości oszacowania, tj. kwotę: 122 100,00 zł.

Przystępujący do licytacji obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości (tj. 16 280,00 zł).

Rękojmia powinna być złożona najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków w upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi lub na konto komornika w Bank Spółdzielczy w Oleśnicy: 32 9584 0008 2001 0013 1430 0001 z podaniem sygn. KM 8/17.

 

Po ww. terminie wadium nie będzie przyjmowane.

 

Oględziny nieruchomości przed licytacją 18.03.2020 r. o godz. 9:00 operat szacunkowy nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika.

 

 

Szczegółowych informacji udziela Komornik pod numerem telefonu (71) 721 84 40

 

Położenie: