OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Lubinie Bartłomiej Kosiński Kancelaria Komornicza z siedzibą w Polkowicach, zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu

 

8 czerwca 2020 r. o godz. 13:30

 

w sali nr XI w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Lubinie, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości: lokal stanowiący odrębną nieruchomość, położonej w: Polkowice przy ul. Sztygarska 17/23, stanowiącej własność dłużnika: (…), posiadająca założoną księgę wieczystą nr LE1U/00055406/0 w Sądzie Rejonowym w Lubinie.  

Nieruchomość składa się z 2 pokoi, kuchni, łazienki, przedpokoju, WC. Do mieszkania przynależy komórka lokatorka. Powierzchnia mieszkania 32,50 m2. Lokal zaniedbany, na VII piętrze XI kondygnacyjnego budynku.

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 100 000,00 zł. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 75% wartości oszacowania, tj. kwotę 75 000,00 zł.

 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości, tj. 10 000,00 zł, najpóźniej na dzień przed licytacją w gotówce w kancelarii komornika mieszczącej się w Polkowicach, ul. Skalników 46 lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można także wpłacić na konto komornika w:

Banku Spółdzielczym w Przemkowie Centrala 91 8653 0004 0000 0097 1339 0001.

Elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii.

 

Położenie: