OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

nr KW SU1A/00021673/7

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Augustowie Piotr Celiński na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

21 kwietnia 2020 r. o godz. 13:00

 

w budynku Sądu Rejonowego w Augustowie mającego siedzibę przy ul Młyńskiej 59 w Augustowie 16-300, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości rolnej z zabudową zagrodową składający się z dwóch kompleksów rolnych o znacznym oddaleniu. Pierwszy z zabudową zagrodową składający się z działki nr 2 o pow. 6,200 ha położony w obrębie Rutki Nowe, gm. Augustów, zawiera budynek mieszkalny, murowany, parterowy o p.u. 46,72 m2, 2 budynki inwentarskie, stodołę, drewnianą wiatę oraz suszarnię do tytoniu. Drugi kompleks składa się z działki nr 600 o pow. 0,0029 ha, 601/2 o pow. 0,0972 ha, 602 o pow. 0,0501 ha, 603 o pow. 0,2607 ha. Działki o kształcie niekorzystnym, stanowią pastwiska i łąki.

Należącej do dłużnika: (…),

położonej: 16-320 Bargłów Kościelny, Pieńki, Rutki Nowe,

dla której Sąd Rejonowy w Augustowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW SU1A/00021673/7 [NKW: SU1A/00021673/7].

 

Suma oszacowania wynosi 265 125,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 198 843,75 zł.

Zgodnie z art. 962§1 kpc licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 26 512,50 zł, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

UWAGA ZMIANA KONTA!!! Bank BGŻ BNP PARIBAS w Warszawie 96 1600 1462 1819 9605 5000 0011 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

 

 

Położenie: