OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Zielonej Górze Radosław Nowacki (tel. (68) 322 19 02, ) ogłasza, że dnia

 

8 maja 2020 r.

 

w budynku Sądu Rejonowego w Zielonej Górze mającego siedzibę przy Pl. Słowiański 2 w sali nr 202, odbędą się:

 

godz. 10:00

druga licytacja nieruchomości położonej pod adresem: 66-008 Świdnica, Świdnica, dla której SĄD REJONOWY WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH prowadzi księgę wieczystą o numerze ZG1E/00043040/1 o powierzchni 2,27 ha, niezabudowanej.

Suma oszacowania wynosi 405 600,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 270 400,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 40 560,00 zł, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w gotówce w kancelarii komornika albo na rachunek bankowy komornika: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA O. Centrum w Zielonej Górze 76 1020 5402 0000 0202 0113 0681.

Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

 

godz. 10:30

drugiej licytacja nieruchomości zabudowanej położonej pod adresem: 66-007 Urzuty, ul. Krótka 2, Urzuty, dla której Sąd Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze ZG1E/00010355/2 o powierzchni 0,15 ha, zabudowanej budynkiem mieszkalnym z częścią gospodarczą wolnostojącą – zniszczony po pożarze, stan zły.

Suma oszacowania wynosi 44 200,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 29 466,67 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 4 420,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w gotówce w kancelarii komornika albo na rachunek bankowy komornika: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA O. Centrum w Zielonej Górze 76 1020 5402 0000 0202 0113 0681.

Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

 

godz. 11:00

druga licytacja nieruchomości położonej pod adresem: 66-007 Niwiska, Niwiska, dla której Sąd Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze ZG1E/00105445/3 o powierzchni 0,7162 ha, niezabudowanej.

Suma oszacowania wynosi 27 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 18 000,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 2 700,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w gotówce w kancelarii komornika albo na rachunek bankowy komornika: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA O. Centrum w Zielonej Górze 76 1020 5402 0000 0202 0113 0681.

Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

 

godz. 11:30

druga licytacja nieruchomości położonej pod adresem: 66-007 Niwiska, Niwiska, dla której Sąd Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze ZG1E/00106689/2 o powierzchni 0,5136 ha, niezabudowanej.

Suma oszacowania wynosi 24 300,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 16 200,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 2 430,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w gotówce w kancelarii komornika albo na rachunek bankowy komornika: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA O. Centrum w Zielonej Górze 76 1020 5402 0000 0202 0113 0681.

Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

 

Położenie: