OGŁOSZENIE O LICYTACJI OGRANICZONEGO PRAWA RZECZOWEGO

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kutnie Jolanta Kozielska (tel. (24) 355 74 55) ogłasza, że dnia

 

1 kwietnia 2020 r. o godz. 9:30

 

w budynku Sądu Rejonowego w Kutnie mającego siedzibę przy ul. Staszica 3 w sali nr VIII, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

ograniczonego prawa rzeczowego – spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego, położonego w Żychlinie przy ul. inż. Z. Okoniewskiego 2/2, dla którego nie jest urządzona księga wieczysta; stanowiącego: lokal mieszkalny usytuowany na parterze budynku wielorodzinnego składa się z dwóch pokoi, kuchni, łazienki z WC i przedpokoju, o łącznej powierzchni użytkowej 37,80 m2. Mieszkanie posiada instalacje: elektryczną, wodno-kanalizacyjną, centralnego ogrzewania, domofonową i wentylacyjną. Do lokalu przynależy pomieszczenie gospodarcze zlokalizowane w podpiwniczeniu budynku o powierzchni 4,39 m2.

 

Suma oszacowania wynosi 72 800,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 54 600,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 7 280,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi, najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację, albo w gotówce lub na konto komornika:

Bank Zachodni WBK S.A. I Oddział w Kutnie 74 1090 1304 0000 0001 1236 5403

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

 

Położenie: