OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Słupsku Jadwiga Żuralska (tel. (59) 842 45 71, 842 44 16) ogłasza, że w dniu

 

22 kwietnia 2020 r.

 

w budynku Sądu Rejonowego w Słupsku mającego siedzibę przy ul. Szarych Szeregów 13 w sali nr 101, odbędzie się:

 

1) o godzinie 13:00 – pierwsza licytacja nieruchomości stanowiącej działkę nr 1161 o powierzchni 0,4181 ha – grunty orne (w tym grunty orne klasy VI – 0,3994 ha i nieużytki –0,0187 ha), należącej do dłużnika: AWAP Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, położonej: 76-251 Kobylnica, dla której Sąd Rejonowy w Słupsku VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW SL1S/00092498/7.

Suma oszacowania wynosi 8 200,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 6 150,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 820,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

2) o godzinie 13:10 – druga licytacja wieczystego użytkowania nieruchomości stanowiącej działki ewidencyjne nr 1142/5 i 1142/14 o łącznej powierzchni 3,1820 ha oraz stanowiące odrębną nieruchomość budynki i budowle: budynek portierni jednokondygnacyjny o kubaturze 14,2 m3, budynek warsztatowy jednokondygnacyjny o kubaturze 2 344 m3, budynek wagi samochodowej o kubaturze 115 m3, wiata garażowa z prefabrykantów o kubaturze 2455 m3, zbiornik na paliwo i ogrodzenie z siatki stalowej na słupkach o długości 1145 mb; należącego do dłużnika: AWAP Sp. z o.o. w Gdańsku, położone: 76-251 Kobylnica, dla której Sąd Rejonowy w Słupsku VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW SL1S/00056438/5 [nr KW: SL1S/00056438/5].

Suma oszacowania wynosi 1 364 870,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 909 914,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 136 487,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

3) o godzinie 13:20 – druga licytacja nieruchomości stanowiącej działki ewidencyjne numer 1142/7 i 1142/19 o powierzchni 1,7482 ha, należącej do dłużnika: AWAP Sp. z o.o. w Gdańsku, położonej: 76-251 Kobylnica, dla której Sąd Rejonowy w Słupsku VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW SL1S/00091521/1 [Nr KW: SL1S/00091521/1].

Suma oszacowania wynosi 897 800,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 598 534,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 89 780,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Przystępując do licytacji na poszczególne nieruchomości należy złożyć rękojmie najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania (w wysokości wskazanej w powyższym ogłoszeniu dla poszczególnych nieruchomości wraz ze wskazaniem numeru księgi wieczystej nieruchomości na którą wpłaca się rękojmie) w gotówce do komornika, książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi lub na konto komornika:

BNP Paribas Bank Polska S.A. Centrum Rozliczeniowe nr 1 w Krakowie

06 1600 1462 1870 0855 4000 0001

najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg (wpływ na konto komornika).

 

Położenie: