OGŁOSZENIE O LICYTACJI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Obornikach Magdalena Wylegała (tel. (61) 646 11 16) ogłasza, że dnia

 

1 kwietnia 2020 r. o godz. 8:30

 

w budynku Sądu Rejonowego w Obornikach mającego siedzibę przy ul. Piłsudskiego 47 w sali nr 3, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

gruntu oddanego w użytkowanie wieczyste w 1/2 części przysługującej dłużniczce (…) i budynku stanowiącego odrębną nieruchomość w 1/2 części przysługującego dłużniczce (…) w nieruchomości stanowiącej współwłasność dłużniczki (…) wraz z budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym posadowionym na działce nr 1743/2, przy czym budynek ten jest w niewielkim fragmencie posadowiony na sąsiedniej działce nr 3071, która wraz z działką nr 3070/2 zapisana jest w KW nr PO1O/00014520/5 – właścicielem nieruchomości jest Gmina Oborniki, a prawo użytkowania wieczystego przysługuje (…) na prawach wspólności ustawowej majątkowej małżeńskiej, położonego: 64-600 Oborniki, ul. 1 Maja 32,

dla Sąd Rejonowy w Obornikach Wydział IV Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW PO1O/00006207/6.

 

Suma oszacowania wynosi 152 477,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 114 357,75 zł. Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 15 247,70 zł w gotówce najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

 

Położenie: