OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Busku-Zdroju Sławomir Majcher Kancelaria Komornicza nr II w Busku-Zdroju w sprawie egzekucyjnej KM 216/19 na podstawie art. 953 w zw. z art. 955 kpc zawiadamia, że w dniu

 

9 kwietnia 2020 r. o godz. 14:00

 

w Sądzie Rejonowym w Busku-Zdroju, Kościuszki 5, 28-100 Busko-Zdrój odbędzie się:

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości dłużnika opisanej jako: nieruchomość gruntowa położona w miejscowości Szczytniki, gm. Stopnica oznaczona w ewidencji gruntów numerami działek 578, 609 o łącznej powierzchni 0,50 ha, dla której Sąd Rejonowy w Busku-Zdroju IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KI1B/00073779/0, stanowiącej własność dłużnika: (…).

 

L.p.

Nr działek i jej powierzchnia

przeznaczenia

 

Cena

oszacowania

 

Cena

wywoławcza

 

Wysokość

rękojmi

 

1

578 o pow. 0,31 ha – działka

porośnięta trawą – ugory posiada płaskie ukształtowanie terenu.

 

 

6 049,00 zł

 

4 536,75 zł

 

604,90 zł

 

2

609 o pow. 0,19 ha – działka

porośnięta trawą i samosiejkami drzew,

posiada płaskie ukształtowanie terenu.

 

 

2 415,00 zł

 

1 811,25 zł

 

241,50 zł

 

 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

Bliższe informacje można uzyskać pod nr tel. (41) 370 13 28.

 

Położenie: