OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Pleszewie Piotr Tomczak (tel./fax (62) 761 07 14) ogłasza, że dnia

 

9 kwietnia 2020 r. o godz. 8:50

 

w budynku Sądu Rejonowego w Pleszewie, mającego siedzibę przy ul. Malińskiej 21, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

udziału wynoszącego 7/16 części w nieruchomości położonej w miejscowości Lenartowice 12, 63-300 Pleszew, dla której Sąd Rejonowy w Pleszewie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KZ1P/00006688/1.

 

Suma oszacowania udziału wynoszącego 7/16 części w nieruchomości wynosi 30 625,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 22 968,75 zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest 3 062,50 zł w gotówce.

Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 w Kaliszu

18 1020 2212 0000 5902 0079 7480

najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

 

Położenie: